Marzec – zajęcia Pszczółek

Marzec –  zajęcia Pszczółek

Nadchodzi wiosna.

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu. Dzieci dowiedziały się, dlaczego jest coraz cieplej, poznały oznaki nadchodzącej wiosny. Rozpoznawały pierwsze wiosenne kwiaty i podawały ich nazwy. Zwróciły uwagę na ptaki, które wiosną wracają z ciepłych krajów, poznały ich nazwy.

W tym tygodniu przedszkolaki poznały głoskę c. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżniały sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliły je na głoski, a chętne dzieci szukały w nich liter.

Dzieci poznały liczbę 8. Dokładały i odkładały przedmioty tak, aby było ich 8, liczyły w zakresie 8, porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych.

Dzieci poznały piosenkę „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”, uczestniczyły w zabawach z muzyką, utrwalały znajomość pojęć cicho – głośno. Stworzyły prace plastyczno-techniczne pt. „Narcyz” i „Wiosenna pogoda”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o nadchodzącej wiośnie i jej oznakach.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.
  • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.
  • Zachęcanie do wspólnego dbania o Ziemię.
  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
  • Aktywny wypoczynek – spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

TOPIC: Easter

TOPIC: Fruit

TOPIC: Shapes.

TOPIC: Clothes

TOPIC: FOOD

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status