Robot Dash

Robot Dash

Podczas naszych zajęć poznaliśmy Dasha, który jest najprawdziwszym robotem! Dzięki licznym sensorom można go zaprogramować na wiele sposobów. Dash może reagować na głos, odnajdować przedmioty, tańczyć i śpiewać.

Robot ma charakter edukacyjny, ponieważ poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą w świat programowania. Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status