Informacja dla rodziców – rekrutacja

Informacja dla rodziców – rekrutacja

Do dnia 2 kwietnia do godziny 12.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola w Kwaśniowie Dolnym  mają obowiązek złożyć POTWIERDZENIE WOLI.

przez e-mail: przedszkolekwasniow@gmail.com

lub bezpośrednio w przedszkolu, w godzinach od 8.00 – 15.00 (poniedziałek-czwartek), od 8.00-12.00 (piątek).

Niezłożenie poświadczenia woli w powyższym terminie spowoduje nieodwołalne skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022.

Wzór poświadczenia woli w załączniku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status