Czerwiec – co słychać u Motylków?

Czerwiec – co słychać u Motylków?

Temat tygodnia: Ja i moi bliscy

Drodzy Rodzice,

Przez ten tydzień nadal kształtowaliśmy wartość dotyczącą wyrażania miłości do członków swojej rodziny. Szczególna uwagę zwróciliśmy na relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami. Wiemy, że każdy w rodzinie ma nie tylko prawa, lecz również obowiązki. Znamy swoją bliższą i dalszą rodzinę. Umiemy umieścić jej członków w drzewie genealogicznym.

Potrafimy globalnie odczytać wyrazy: mama, tata, Kasia. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się wskazaną głoską, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach).

Dokładaliśmy i odkładaliśmy przedmioty do 10, liczyliśmy w zakresie 10, porównywaliśmy liczebność zbiorów. Bawiliśmy się w sklep, używaliśmy „zabawkowych” monet i banknotów.

Nasze zmysły pobudziła piosenka „Tańczy mama, tańczy tata”, przy której bawiliśmy się przez cały tydzień. Nauczyliśmy się tańczyć walczyka.

Sami robiliśmy prace plastyczno-techniczne – „Moja rodzina”, „Rodzinna girlanda”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o rodzinie.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) oraz wyklaskiwanie rytmu.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie w trakcie różnych czynności i zabaw.
  • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego.
  • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status