Październik – co słychać u Motylków?

Październik – co słychać u Motylków?

Temat tygodnia: Pomocna dłoń!

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy na temat bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się, jak być asertywnym w różnych sytuacjach – w kontaktach ze znajomymi i nieznajomymi. Poznawały instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy – pogotowie, policję, straż pożarną. Uczyły się numerów alarmowych i prawidłowego sposobu wzywania pomocy. Dzieci dowiedziały się, że w takich sytuacjach niezwykle ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ale nie można tych informacji przekazywać każdej napotkanej osobie. Zaprosiliśmy do przedszkola strażaków, by poznać ich pracę, a także sprzęt, który pomaga im ratować życie.

Podczas zabaw dzieci przypominały wygląd i nazwy figur geometrycznych, układały z nich rytmy, które następnie odtwarzały za pomocą ruchu. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o bezpieczeństwie i tańczyły walczyka.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpieczeństwie, szczególnie w kontekście zagrożeń w różnych dziedzinach życia, np. w kontaktach z innymi ludźmi, korzystaniu z urządzeń elektrycznych, podczas zabaw w wodzie itp.; utrwalanie właściwych nawyków zachowywania się w sytuacjach zagrażających naszemu poczuciu bezpieczeństwa.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.
  • Układanie ciągów obrazków, przedmiotów według określonego rytmu, np. patyk, patyk, liść, patyk, patyk, liść; zastępowanie patyków kamieniami, a liści kwiatami.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
  • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, rolkach


Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status