Maj – co słychać u Motylków?

Maj – co słychać u Motylków?

Temat tygodnia: Na łące.

Drodzy Rodzice,

wiosenne tygodnie to dobry czas, by wspólnie obserwować zmieniającą się przyrodę. Dlatego podziwialiśmy piękno łąki, zwracaliśmy szczególną uwagę na jej mieszkańców i rośliny na niej rosnące. Wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki i układaliśmy zdania o łące i stawie. Poznaliśmy etapy rozwoju żaby i motyla, a także zwyczaje kreta.

W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską ł. Rysowaliśmy po śladzie i w tunelu. Przeliczaliśmy głoski w wyrazach.

Podczas zabaw matematycznych posługiwaliśmy się liczebnikiem głównym i porządkowym 9 oraz doskonaliliśmy umiejętność dodawania, odejmowania różnych przedmiotów, a także poznaliśmy cyfrę 0 i zbiór pusty.

Ćwiczyliśmy rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych, a także odzwierciedlanie układu przestrzennego na kartce. Używaliśmy określeń: na, za, obok, pod, przed, z lewej / prawej strony, w prawym / lewym górnym / dolnym rogu itp. Sznurkiem odmierzaliśmy odległość między przedmiotami, wykorzystując przy tym pojęcia: krótszy, dłuższy.

Tworzyliśmy zbiory, które zawierały po tyle samo elementów. Układaliśmy rytmy dwu- i trzyelementowe.

Z różnych materiałów wykonywaliśmy prace plastyczne.

Podczas zabaw robiliśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Naśladowaliśmy ruchy motyla.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

  • Rozmowy o zwyczajach owadów, ptaków oraz innych zwierząt wiosną.
  • Spacer po łące, w parku, nad stawem – obserwowanie roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku.
  • Zabawy w układanie zagadek.
  • Zabawy w kalambury – jedna osoba tylko mimiką i gestami naśladuje wybrane zwierzę, druga zgaduje.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie ich i układanie zbiorów z tylu elementów, ile było sylab w danym wyrazie.
  • Zabawy w rozwijanie zdań.
  • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status