Styczeń – co słychać u Pszczółek?

Styczeń – co słychać u Pszczółek?

Temat tygodnia: Babcia i Dziadek

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat starszych ludzi, zastanawialiśmy się, dlaczego i jak powinniśmy im pomagać. Formułowaliśmy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób. Rozmawialiśmy na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie i rozmawialiśmy o ich zabawach z dzieciństwa. Malowaliśmy portrety swoich dziadków. Uczyliśmy się wierszy, rymowanek i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowaliśmy na tę okoliczność upominki i przedstawienie. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania w zakresie 4. Podczas zabaw matematycznych dokładaliśmy, odkładaliśmy, klasyfikowaliśmy, przeliczaliśmy i stopniowaliśmy wielkość w zakresie 4. Poznaliśmy literę b, B występującą w wyrazach: balon, Beata. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę b na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Wspólne przygotowanie upominków, laurek dla dziadków.
  • Wspólne zabawy na śniegu.
  • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 4: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 4, pisanie cyfry 4 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 4.
  • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski b.
  • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery B, b.
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status