Październik – co słychać u Pszczółek?

Październik – co słychać u Pszczółek?

Temat tygodnia: Dary jesieni.

Drodzy Rodzice,

w minionym tygodniu poznawaliśmy swoją miejscowość. Omawialiśmy różne rodzaje domów, uczyliśmy się podawać swój adres zamieszkania. Rozmawialiśmy o tym, czym różni się miasto od wsi, a w czym te miejsca są do siebie podobne oraz o tym, jak można spędzać czas w mieście, a jak na wsi. Poznaliśmy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Nauczyliśmy się śpiewać „Piosenkę sygnalizatora”. Przeliczaliśmy wskazane elementy, określaliśmy kierunki:

w minionym tygodniu zajmowaliśmy się warzywami i owocami. Rozpoznawaliśmy różne rodzaje owoców i warzyw, nazywaliśmy je, poznawaliśmy ich smaki i zapachy. Dowiedzieliśmy się, gdzie rosną różne owoce i warzywa, a także dlaczego ich jedzenie jest tak ważne dla naszego zdrowia.  Przeliczaliśmy podane warzywa, dokładaliśmy je lub odkładaliśmy je tak, by otrzymać podaną liczbę

warzyw. Poznaliśmy literę o jak owoce lub Ola. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę o na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmowaliśmy próby odszukania liter o, O w podanych wyrazach i zdaniach.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

  • Wspólne przygotowywanie posiłków, przeliczanie warzyw, owoców i innych produktów.
  • Zachęcanie dziecka do próbowania smaku różnych owoców i warzyw, a także do nazywania ich cech – wielkości, kształtu, koloru i smaku.
  • Zabawy w wysłuchiwanie głoski o w podanych wyrazach.
  • Zabawy w wyszukiwanie litery o w podanych wyrazach i zdaniach.
  • Zabawy w szukanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską o (lub zawierają głoskę o).
  • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status