Maj – co słychać u Pszczółek?

Maj – co słychać u Pszczółek?

Czego uczymy się w maju w grupie sześciolatków?

Tydzień 1: Dbam o przyrodę 

Tydzień 2: Moje akwarium

Tydzień 3: Moja mama czarodziejka

Tydzień 4: Dżungla

Tydzień 5: Moje prawa

Umiejętności dziecka zdobywane w maju:

 • Układa puzzle, uczestniczy w grach konstrukcyjnych.
 • Określa liczebność zbiorów. 
 • Przelicza w zakresie 10.
 • Potrafi porównywać długość przedmiotów.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Wie, co to jest ekologia.
 • Wymienia kilka zasad promujących zachowania proekologiczne.   
 • Bierze udział w pracach porządkowych związanych z akcją „Sprzątanie Świata”.
 • Jest zaineresowane informacjami na temat akwarium i uczy się opieki nad rybkami.   
 • Rozpoznaje żółwie, potrafi opisać te zwierzęta  i ich zwyczaje. 
 • Rozwija sprawność ruchową.
 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Używa chwytu pisarskiego.
 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.
 • Pisze w liniaturze.
 • Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.
 • Wysłuchuje w wyrazach głoski.
 • Czyta krótkie teksty.
 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. 
 • Śpiewa piosenki.
 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.
 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.
 • Samodzielnie przygotowuje prezenty dla najbliższych, stara się wykonać je starannie.  
 • Uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem mapy.
 • Konstruuje gry planszowe, ustala zasady gier.
 • Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach.
 • Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.  
 • Zna swoje prawa i obowiązki.
 • Wie, kiedy jest w Polsce obchodzony Dzień Dziecka.
 • Rozwiązuje zadania z treścią. 
 • Określa liczebność zbiorów. 
 • Układa z figur geometrycznych obrazki.
 • Interesuje się przyrodą.
 • Zna pojęcie: dżungla, zoo, zwierzęta egzotyczne. 
 • Rozpoznaje zwierzęta mieszkające w dżungli.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status