„Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana”

„Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana”

Projekt: „Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana” to zajęcia dotyczące zagadnień przyrodniczo-krajoznawczych, patriotyczno-kulturowych, fotograficznych i plastyczno-technicznych. 😍 Celem głównym projektu jest rozwijanie i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez zabawę i naukę, a także integracja oraz wzbogacanie ofert zajęć dodatkowych. Rolą projektu jest wzmocnienie u dzieci poczucia przynależności do lokalnej społeczności. 🤝W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty w myśl powiedzenia „Cudze chwalicie swego nie znacie”.😉 Młodzi uczestnicy poznawali lepiej Kwaśniów Dolny poprzez wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze 😎 na których tropili ciekawe miejsca, fotografując je.

Projekt został sfinansowany z konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, przy wsparciu Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status