Finał projektu „Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana”

Finał projektu „Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana”

Nadszedł czas zakończenia projektu „Piękna nasza miejscowość mała przez aparat widziana”.

Celem głównym projektu było rozwijanie i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez zabawę i naukę, integracja, wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych. wzmocnienie u dzieci poczucia przynależności do lokalnej społeczności. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty w myśl powiedzenia „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Młodzi uczestnicy poznawali lepiej Kwaśniów Dolny poprzez wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze na których tropili ciekawe miejsca, fotografując je.

Pan Dyrektor Damian Banyś wręczył nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursu fotograficznego. Również wszystkie dzieci, które brały udział w projekcie otrzymały pamiątkowe dyplomy wraz z małymi upominkami.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status