Projekt „Taniec- śmiech, muzyka-zabawa”

Projekt „Taniec- śmiech, muzyka-zabawa”

W przedszkolu realizowany był projekt pod nazwą: „Taniec- śmiech, muzyka-zabawa”. W ramach projektu przedszkolaki miały możliwość uczestnictwa w zajęciach muzyczno- tanecznych i ogólnorozwojowych. Zajęcia przyczyniały się do prawidłowego rozwoju, integracji oraz zmniejszenia negatywnych skutków pandemii Covid-19.

Zajęcia zostały wzbogacone o kolumnę- głośnik z mikrofonami, które umiliły nam zabawę. Cały projekt był realizowany dzięki wsparciu w ramach projektu Działaj Lokalnie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status