Międzynarodowy Dzień Tańca

Międzynarodowy Dzień Tańca

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Dlatego też w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Tańca odbył się w duchu zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja. Każda z grup przedszkolnych nauczyła się wybranego tańca. Zapraszamy do oglądania!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status