Innowacja – ogrodnik

Innowacja – ogrodnik

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu w Kwaśniowie Dolnym we wszystkich oddziałach przedszkolnych jest przeprowadzana innowacja „Przedszkolak zawody zna i o swoją przyszłość dba..” Celem innowacji jest poznanie przez dzieci różnorodnych zawodów oraz wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Kolejnym zawodem poznanym przez przedszkolaki był ogrodnik. Przyszedł czas nieźle ubrudzić sobie łapki w ziemi.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status