Projekt „Krakowiaczek jeden”

Projekt „Krakowiaczek jeden”

W ramach projektu “Krakowiaczek jeden…” Przedszkolaki z Przedszkola w Kwaśniowie Dolnym poznały lepiej swoją małą ojczyznę poprzez zapoznanie z regionalnymi strojami, tańcami i tradycjami.

Najmłodsi uczestnicy projektu poznali nie tylko lokalne tradycje i kulturę, ale także zintegrowali się ze starszymi przedstawicielami społeczności lokalnej, którzy dbają o dziedzictwo kulturowe działając w Kole Gospodyń Wiejskich, a przy okazji nadmiar dziecięcej energii mogli spożytkować w szybkim, skocznym tańcu “Krakowiaku”.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejski Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status