Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”


Cele projektu
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji
  edukacyjnych;
 • tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
  ciała;
 • współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
  wymianę doświadczeń.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status