Informacje o rekrutacji

Jesteśmy przedszkolem, w którym:

• Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości;
• Otwarci jesteśmy na potrzeby dzieci i ich rodziców;
• Nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój dzieci i propagujemy ambitny program wspierania postaw prospołecznych i progospodarczych – będziemy się rozwijać, rozwijać, rozwijać;
• Zapewniamy opiekę dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza placówka ściśle współpracuje z poradnią pedagogiczno – psychologiczną. Dzięki temu nasi podopieczni mają gwarancję, że zadbamy o każdy etap ich prawidłowego rozwoju, dostosowując się do potrzeb każdego malucha z osobna.
• Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;
• Rozbudzamy zainteresowania poprzez badanie i odkrywanie otaczającego świata, wprowadzając dzieci w zagadnienia przyrody ożywionej i nieożywionej, w świat kultury, nauki i zachowań społecznych;
• Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;
• Współpracujemy ze społecznością lokalną i instytucjami;
• Wdrażamy autorskie innowacje. Uczymy maluchów asertywności, poczucia własnej wartości, pracy w grupie, szacunku i tolerancji społecznej, ale też przedsiębiorczości i samodzielności.

Oferujemy dzieciom:

Wykształconych, kompetentnych i życzliwych nauczycieli
Bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw
Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć
Bogaty pakiet zajęć dodatkowych
Smaczne i zdrowe posiłki
Wycieczki edukacyjne
Wyposażenie i pomoce dydaktyczne na najwyższym poziomie
Wychowanie w szacunku, empatii i tolerancji
Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką, eksperymentami, doświadczeniami i badaniami
Innowacje, programy i projekty
Współpracę z organizacjami wspierającymi nasze przedszkole, dzięki czemu nasza oferta jest kompleksowa
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status