O nas

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Tworzą je trzy radosne grupy ciekawych świata młodych odkrywców:
• zaradne Biedronki (grupa 3-, 4- latków)
• pracowite Pszczółki (grupa 4-, 5-latków).
• oraz rozwijające skrzydła Motylki (grupa 5-, 6- latków).

Nasze przedszkole to miejsce przyjazne dla dzieci, które pobudza ich aktywność, ciekawość świata oraz kreatywność. Tworzymy przestrzeń dla rozwijania umiejętności społecznych, samoobsługowych dzieci. Organizujemy teatrzyki w przedszkolu, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaznajamiamy podopiecznych z kulturą, sztuką muzyką.  

Pracując w oparciu o nową podstawę programową przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. Zapewniamy zajęcia z religii oraz języka angielskiego.Nauczyciele wychowania przedszkolnego w swojej pracy realizują:
• Metodę Dobrego Startu prof. Bogdanowicz,
• „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
• Metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,
• Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa,
• Inspiracje muzyczno – ruchowe Marii Tomaszewskiej  

Organizujemy zajęcia dodatkowe:
• Zajęcia taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora tańca pana Piotra Nawarę;
• Zajęcia z Przedszkoliady, których celem jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach, a także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Kadrę specjalistów tworzą ludzie, którzy z ogromnym zaangażowaniem poświęcają się swojej pracy. Dbają o bezpieczeństwo podopiecznych w przedszkolu oraz nadzorują ich wszechstronny rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny, poznawczy.

Staramy się, aby prowadzone przez nas zajęcia były kreatywne, ciekawe, niepowtarzalne!

Nasze grono tworzą:

mgr Anna Szeląg – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anita Jurczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Paulina Burkiet – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego

mgr Jadwiga Dziechciewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Patrycja Mendrek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Kaczmarzyk – nauczyciel religii

mgr Edyta Szlachta-Ćwik – logopeda

Kamila Winnicka-Kieres – pomoc nauczyciela

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status