Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez cztery pory roku”

Głównym celem projektu jest promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci. Założeniem projektu jest stwarzanie możliwości poznania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej i zabawy. Ponadto udział w projekcie przyczynia się do ćwiczenia koncentracji uwagi, nauki współdziałania w grupie przedszkolnej i usprawniania motoryki małej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status