Dyżur wakacyjny 2023

  1. Informujemy, iż dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Kwaśniowie Dolnym w 2023 roku jest  zaplanowany w terminie od 20 lipca do 28 lipca 2023 roku w godz. od 8 do 16.
  2. Termin składania wniosków od 01.04.2023 roku do 31.05.2023 roku.
  3. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.
  4. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  5. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status