Dyżur wakacyjny 2024

  1. Informujemy, iż dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Kwaśniowie Dolnym w 2024 roku jest  zaplanowany w terminie od 6 sierpnia do 13 sierpnia 2024 roku w godz. od 8 do 16.
  2. Termin składania wniosków od 02.05.2024 roku do 31.05.2024 roku.
  3. Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane.
  4. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  5. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym.

Prosimy o wypełnienie wszystkich trzech dokumentów:

  • wniosku przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
  • oświadczenia rodziców
  • obowiązku informacyjnego

Przypominamy, że przedszkole funkcjonuje
w godzinach 8-16!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status