Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9.00 – 14.00 z językiem angielskim.

8.00 – 9.15
Schodzenie się dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne. Wprowadzenie w tematykę dnia. Zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne. Prace porządkowo – gospodarcze, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Swobodna działalność przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z dzieckiem – wyrównywanie szans edukacyjnych.

9.15 – 9.30
Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie zasad higieny, rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

9.30 – 10.00
Śniadanie. Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, właściwe zachowanie przy stole. Zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

10.00 – 10.35
Zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego mające na celu rozwijanie aktywności w czterech obszarach – społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczek, spacery, zabawy swobodne.

10.35 – 10.45
Przygotowanie do deseru.Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

10.45 – 11.00
Deser. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.

11.00 – 12.15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Pobyt na śweżym powietrzu. Zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. W czasie niepogody – diagnoza, obserwacja i twórczo organizowana przestrzeń, która ma na celu rozwój dzieci poprzez włączenie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych. Zajęcia kierowane przez nauczyciela oraz niekierowane – inspirowane przez dzieci.

12.15 – 12.30
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

12.30 – 13.00
Obiad. Zachowanie prawidłowej postawy. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasady – nie rozmawiamy podczas spożywania posiłków, utrwalenie nawyków higienicznych.

13.00 – 13.30
Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia. Słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub słuchanie bajek, muzyki. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

13.30 – 14.00
Zabawy, gry dydaktyczne. Dodatkowe działania edukacyjne. Zabawy integrujące grupę i zabawy ze śpiewem.

14.00 – 15.00
Zabawy według zainteresowań dzieci w Sali lub na świeżym powietrzu służące realizacji pomysłów dzieci. Grupowa i indywidualna praca z dziećmi – wyrównywanie szans edukacyjnych. Rozchodzenie się dzieci.

15.00 – 16.00
Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy inicjowane przez dzieci w wybranych kącikach zainteresowań , porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status