Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”

Cele projektu:

  • wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania
    wielozmysłowego
  • rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa
    ruchów precyzyjnych
  • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie
  • niwelowanie napięć emocjonalnych
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status