Przedszkolaki znają patenty

Innowacja „Przedszkolaki znają patenty by rozwijać swoje talenty”

Czas realizacji innowacji: rok szkolny 2020/2021

Cele innowacji pedagogicznej:

• rozpoznanie u dzieci ich talentów i pasji;
• rozwijanie umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych;
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, aktorskich, muzycznych, matematycznych, językowych i ruchowych, badawczych.
• budowanie poczucia własnej wartości u dziecka;
• czerpania radości ze wspólnego spędzania czasu;
• umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu;
• wyposażenie dzieci zdolnych w większy zasób umiejętności i wiadomości.

Innowacja zostanie podzielona na 5 części. Każda z nich będzie trwała 2 miesiące i będzie oscylowała wokół jednego zagadnienia.

• wrzesień/październik – zajęcia eksperymentalno – badawcze.

Zajęcia będą rozwijały umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków oraz logicznego myślenia. Raz w tygodniu podczas zajęć, nauczyciele będą przeprowadzali doświadczenia wraz z przedszkolakami. Podopieczni będą planowali przebieg doświadczenia, opracowywali zasady bezpieczeństwa oraz wyciągali wnioski.

• listopad/grudzień – zajęcia muzyczne.

Zajęcia będą rozwijały słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz umiejętności taneczne. Będą one prowadzone w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss oraz inspiracji muzyczno-ruchowych Marii Tomaszewskiej.

• styczeń/luty – zajęcia teatralne.

Podczas trwania zajęć nauczyciele przygotują przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dodatkowo przedszkolaki będą przełamywały nieśmiałość oraz rozwijały się aktorsko podczas tworzenia spektakli „Kot w butach”, „Kopciuszek” oraz „Trzy świnki” z użyciem pomocy z Placu Teatralnego.

• marzec/kwiecień – zajęcia matematyczne

Nauczyciele przeprowadzą zajęcia z wykorzystaniem metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz platformy edukacyjnej „Zdobywcy Wiedzy”.

• maj/czerwiec – zajęcia ruchowe

Wykorzystując wiosenną aurę zajęcia sportowe zostaną przeprowadzone na świeżym powietrzu. Przedszkolaki będą wykonywały zajęcia poprawiające ich kondycję oraz sprawność ruchową oraz poznają zasady gier zespołowych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status