Wręczenie nagrody „Chrońmy Źródła Wody”

Wręczenie nagrody „Chrońmy Źródła Wody”

Zosia Skalniak z grupy „Pszczółki”, której wychowawcą jest mgr Anita Jurczyk zdobyła wyróżnienie w V edycji konkursu „Chrońmy Źródła Wody” zorganizowanego przez Wodociągi Olkuskie w partnerstwie z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Olkuszu i Stowarzyszeniem Teatralno – Literackim w Olkuszu.

Dziś odwiedził nas w Przedszkolu Wójt Gminy Klucze – Pan Norbert Bień i Sekretarz Gminy Klucze – Pan Daniel Hickiewicz, by wręczyć Zosi nagrodę za zdobyte wyróżnienie.

Dyplom otrzymało także całe przedszkole, opiekun Zosi – Pani Anitka oraz wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wraz z opiekunami.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status