Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 wzięło również udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą. Dodatkowo były realizowane również moduły:

  • Emocje w życiu codziennym
  • Pamiętnik naszej grupy
  • Zmisiowane zajęcia
  • Mały Miś i zdrowe nawyki.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status