„Przedszkolaki znają patenty, by rozwijać swoje talenty” – Gasnąca świeczka

„Przedszkolaki znają patenty, by rozwijać swoje talenty” – Gasnąca świeczka

Przez cały rok szkolny w naszym przedszkolu we wszystkich oddziałach przedszkolnych zostanie przeprowadzona innowacja „Przedszkolaki znają patenty, by rozwijać swoje talenty.” Celem innowacji jest rozpoznanie i rozwijanie uzdolnień u dzieci. Innowacja zostanie podzielona na 5 części. Każda z nich będzie trwała 2 miesiące i będzie oscylowała wokół jednego zagadnienia.

We wrześniu i październiku odbędą się  zajęcia eksperymentalno – badawcze, które będą rozwijały umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków oraz logicznego myślenia. Raz w tygodniu podczas zajęć, nauczyciele będą przeprowadzali doświadczenia wraz z przedszkolakami. Podopieczni będą planowali przebieg doświadczenia, opracowywali zasady bezpieczeństwa oraz wyciągali wnioski.

Na pierwszy rzut przeprowadziliśmy doświadczenie „Gasnąca świeczka”. Rozmawialiśmy na temat właściwości powietrza oraz tlenu. Przedszkolaki były zachwycone!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status