SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE uwieńczeniem projektu „Z igłą i nitką – zabawa w teatr”

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE uwieńczeniem projektu „Z igłą i nitką – zabawa w teatr”

1 grudnia w Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym odbyło się SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE, podczas którego najmłodsi uczniowie i przedszkolaki miały okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Po części oficjalnej najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał wszystkim obecnym dzieciom drobne upominki. Wydarzenie było zwieńczeniem prowadzonego u nas projektu.  

Projekt „Z igłą i nitką – zabawa w teatr” polegał na organizacji cyklu warsztatów teatralnych dla najmłodszych mieszkańców Kwaśniowa Górnego i Dolnego. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogaciły swój słownik o takie pojęcia jak np.: reżyser, rekwizyt, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko ćwiczyli swoje role i układy choreograficzne, ale także przygotowali stroje i rekwizyty. Dzieci podczas warsztatów przygotowały przedstawienie, które zostało zaprezentowane  mieszkańcom.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze i Gminę Klucze, Centrum Usług Społecznych w Kluczach i Gminę Bolesław.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status